Nabízíme zajímavé turistické prohlídky města Znojma,

  T R A D I Č N Í  A  N E T R A D I Č N Í,  K A Ž  D Ý   D E N.

  Obohacené o putování za diamantovou hvězdou,

  pasování na panoše i rytíře - královského desatera přikázání.

  Ráno, přes celý den, navečer i po setmění.  Vše na požádání.

        
 

 nabízené programy " Znojmo a okolí", aktuální další prohlídky

      "Znojmo a okolí" na klíč - po celý rok:

Oddechový a alternativní pogram podle Vašich osobních požadavků. Dvou a více denní oddechové relaxační programy pro partnery, rodiče s dětmi, zájmové skupiny, školy, firmy s osobním asistentem - turistickým průvodcem 

- rozšířené služby pro Vaší pohodu, čas a výlety, relaxaci a rekreaci:

  • Kulturní program " Dobře je mi - na Znojemi, vznikl v r. 1964. Vznikl před 50 lety, autorem je František Koukal zakladatel scénáře ZHV.
  • Kulturní program  s výstavou " Klenotnice město Znojmo , dobře je mi - na Znojemi " s prohlídkou hist. objektů, které nejsou denně přístupny.
  • Kulturní program "Klenotnice město Znojmo - Za znojemskými rytíři". Propojené s aktivním programem, prohlídkou, pasováním na panoše, zn. rytíře, znalce regionálních produktů a znalce znojemského vína - vína českých králů.
  • Masáže sportovní, regenerační a relaxační odstraňující únavu ve studiu Ela, nebo tam kde jste ubytováni. Více na www.elaznojmo.cz.
  • Tradični, netradiční i podvečerní prohlídky města Znojma  a dalších pamětihodností, možnost až 3x za den. Rozšířené prohlídky kulturních památek - u rovnocenných partnerů, které nejsou denně otevřeny. Více na www.pruvodceznojmo.cz
  • Aktuální turistický program s profesionálními osobními průvodci zaměřené na volný čas např. na vodě - s koupáním, výlety do Podyjí. www.pruvodcepodyji.cz
  • Návštěva a prohlídka rodinného vinného sklípku, s ochutnávkou znojemského kvalitního vína. www.sklep-udvouzvirat.cz
  • Zajištění a rezervace návštěvy ve Vámi vybraných kulturních památkách, které jsou denně i v sezonně otevřeny.
  • Zajištění ubytování s parkováním.
  • Konečná cena je podle fyzických i finančních možností zájemce o naše relaxační služby.
  • Pokud nebudete s naší  nabídnutou službou spokojeni, finanční prostředky za poskytnutou službu Vám vrátíme.