PĚŠÍ OKRUH AGAPE - CESTA KE ZDRAVÍ

       

Smíření - cesta přirozené lásky agapé, odpuštění, pochopení, přijetí. Vyléčení svých osobních bolestí.
Vítáme Vás (tým agapé) na této stránce pěšího okruhu cesty přirozené lásky s agapé.
Navrhli jsme tuto trasu pro lidi, rodiče  s dětmi, v této nelehké době spěchu, shonu a zastrašování. Je to malá terapie - přirozená cesta zpět k sobě, ke svému přirozenému zdraví.
   
 
Tento okruh agapé - okolo městských hradeb, zelených plic města Znojma si lze kdykoliv volně a samostatně projít. Proběhnout, relaxovat, odpočinout si. Zotavit sebe, svůj organismus. Říká se tomu také prevence zdraví.
                                 
 
Co nás na trase čeká? 
Přirozený pohyb, pochopení našich předků, smíření se se sebou samým, svým přirozeným zdravím.         
1.možnost si trasu agape proběhnout, rychle projít i se sportovním doprovodem: Je tu pro Vás Vaše specialistka na rekondiční běh ,,Maruška běhavá, tedy láska-vá". Je ochotna, pokud budete mít zájem, trasu Agapé si s Vámi proběhnout, i rychlou chůzi projít. Maruška okruh agapé stihá zaběhnout (3.150 metrů) za 20 minut 15 sec. Ona je milá a rychlá.
 
                     
                                 
Také je možnost rychlé, svižné chůze třeba s Maruškou, nebo s Žankem (Jankem) Ouprkem - okruh agapé okolo hradeb města Znojma, zelených plic. Start bývá na Komenského nám. do kruhu – 3,150 metrů, cíl: kolonáda, Bohyně vítězství - vítěztví nad sebou samým (těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou…. v pohybu….). Zatím nejlepší čas rychlé chůze je 31 minut 10 sekund. To je jen jeden z typů pro lidi, rodiče a děti závodivé.
                       
 
2. možnost agapé cesta pro lidi, děti hloubavé. Nabídka doprovodu skvělých turistických průvodců, kteří Vás seznámí třeba s historii místa, nebo i s všeobklopující přírodou. Taková šnečí procházka s agapé, není o zrychlení, rychlosti. Je zaměřena na detaily okruhu, symbiozu a respekt naších předků k těmto místům. Věnovali je generacím příštím, již r.1226. 
               
 
3. možnost agapé cesty pro lidi, rodiče a děti třeba v tichu, usebrání (bobřík mlčení), kontenpletaci, vnitřní modlitbě, rozjímání. Obrátit se po cestě okruhu agape dovnitř sami sebe, vnímat své srdce, svůj dech v krajině. Nechávat se prostupovat nekonečnou láskou agapé. Také nakonec okruhu si s přáteli umět sdílet prožitky krásy, vnitřní lásky v nadčasovém nekončícím umění života. Milosrdenství lásky agape je uzdravující a nekonečné.                         
                 
                                                                                                                                      
Váš spolupracující tým agapé Znojmo
Kontakty: 1, sportovní, regenerační a terapeutický okruh Maruška běhavá, láska vá:  Dana Němčoková (relax - solná jeskyně Znojmo). mobil + 420 734 482 264, https://www.facebook.com/SolnaJeskyneZnojmo/    Email: jaskova.d@seznam.cz
 
2, hloubavý, šnečí okruh - specialisté průvodci: Daniel Rubeš ( moderátor, regionální historie) mobil +420 603 220 919 E-mail rubes.daniel@seznam.cz , 
Hana Neumannová (kunsthistorie čj, aj, nj), mobil +420 734 430 482 E-mail: haneu@email.cz
Šárka Stehlíková (environmentální výchova Podyjí), mobil+420 607 191 550 E-mail: stiglitzs@seznam.cz 
Antonín Barák (křoví lesa, Podyjí), mobil + 420 604 110 442 E-mail: barak.a@volny.cz   
 
3. okruh agape - již jste sami průvodci, sami za sebe a v sobě. Vede Vás Vaše srdce a Duch života.  
 
.  
Více o zdraví, regeneraci i zde: https://www.elaznojmo.cz/