ASOCIACE-IUVENES-ZNOYEM  z.s.

 

Od roku 2014 dle nového obč. zákona jsme místo občanské sdružení zapsáni jako spolek  - z.s. . Náše cíle a aktivity se nemění jen se profilují podle našich a Vašich zájmů. Účelem spolku je podle našeho přesvědčení a smýšlení: Ochrana, propagace a podpora rodiny - mezilidských vztahů, kultury, přírody a krajiny, dědictví ČR. 

 

Naše občanské sdružení bylo založeno již v roce 2000. Od této doby jsme připravili velké množství kulturních, vzdělávacích a přírodovědných programů a také mnoho výstav. Výstavy pořádáme v Altánku na Kovářské 19 ve Znojmě a do srpna roku 2013 jsme je pořádali i ve Svatováclavské kapli na Mikulášském náměstí ve Znojmě, kde jsme také prováděli návštěvníky a spolupořádali různé koncerty

Pro zájemce pořádáme také různé přírodovědné vycházky do Podyjí. V rámci environmentální výchovy jsme promítali pro veřejnost řadu snímků z mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví Ekofilm.

JRPJá rád přírodu - I v tomto roce opět vyrážíme jedenkrát za měsíc se zájemci z řad dětí i mládeže do přírody. Vždy je pro vás připravena badatelská výprava s odborným zaměřením na zajímavé místo i s hosty. Zúčastnit se může každý, kdo se nechce nudit, má rád přírodu a snahu respektovat jeden druhého, chce rozhýbat své tělo a nebojí se chodit pěšky.

Duchovní program ke svátku svatého Mikuláše (připomenutí úmrtí tohoto světce 6. prosince, patrně roku 345). Od roku 2003 pořádáme mikulášskou pouť pro děti, rodiče i prarodiče  - průjezd sv. Mikuláše večerním městem na kočáru taženým koňmi s anděly hrajícími na flétny. Přibližujeme veřejnosti duchovní tradici a odkaz patrona nejen dětí, ale i také města Znojma, se zastávkami u znojemských kostelů. Na jednotlivých duchovních zastaveních Mikuláš žehná dětem a modlí se s nimi  i za děti na celém světě, která mají různá trápení. Symbolicky je za tyto děti na každém místě zapálena svíce. 

Podporujeme také autorská práva rodiny pana Františka Koukala, autora myšlenky a scénářů Znojemského historického vinobraní, o kterém jsme vydali knihu František Koukal, čestný občan města Znojma.

Naším hlavním cílem  a zaměřením je rozvíjení kulturních, přírodních a sociálních hodnot regionu s odkazem na naše dědictví. A další, další různorodé aktivity pro lidi, kteří se nechtějí nudit.

Děkujeme Vám za Vaši podporu i poskytnuté dary, které jsou použity na přípravu dalších přírodovědných i kulturních programů konaných pro potěšení Vašich srdíček ♥♥♥