Kniha František Koukal, čestný občan města Znojma

Sdílejte s námi:

P O S L E D N Í C H  5 0  v ý t i s k ů  i  s  h u d e b n í  C D  n a h r á v k o u  z  r. 1 9 6 4 

Po delší době přípravy, shromažďování materiálů, opisování dokumentů z rodinného archívu rodiny Františka Koukala jsme v r. 2010 malonákladem vydali knihu "František Koukal, čestný občan města Znojma". Vydali jsme ji v úctě k člověku, který udělal mnoho dobrého nejen pro Znojmemské občany, ale i pro mnoho dalších lidí. Tato knížka je odkazem nám i budoucím generacím, je živou výpovědí doby a výjimečného života osobnosti Františka Koukala. Kniha obsahuje na 200 stran autorových textů - vzpomínky, verše a fotografie z jeho života.  

Doporučujeme ji všem sběratelům a milovníkům znojemské historie, pro školy i do výuky, zájmovým skupinám, jednotlivcům též jako vhodný dátek pro své blízké.

Kniha a hudební CDje jen na objednání - v Schillerově altánku v Horní aleji ve Znojmě.

Malou ukázkou toho, že František Koukal nebyl jen významnou osobností, ale i citlivým vnímavým člověkem, je jeho báseň, vydaná v této knize. Jmenuje se Věřme v život

Věřme celým svým srdcem, že stojí za to, abychom jej žili.

Otevřme jen oči, rozhlédněme se odhodlaně do dálek,

nastavme svá těla větrům a bouřím

a nepřestávejmě věřit, že za těmi dálkami

čeká plno nových jar,

se svými nejkrásnějšími květy,

se svojí láskou a štěstím,

které jsou pro každého z nás

podle síly naší víry v život -

- p ř i p r a v e n y.

Přejeme Vám, ať Vás víra, naděje i láska provází celým Vaším životem


Jako vzpomínku na slavnostní křest této knihy i DVD "Dobře je mi na Znojemi" bylo nahráno pro zájemce CD. Děkujeme panu děkanu Jindřichu Bartošovi, který knize i DVD požehnal  při kulturním programu v kapli sv. Václava dne 28. září 2011.

Stalo se tak v den svátku sv. Václava a narození Františka Koukala.

Poděkování patří též Luboši Janu Chlumskému, který CD nahrál, znojemské vokální skupině Mosty, která program zpříjemnila svým zpěvem i všem, kteří se zúčastnili a dávají nám sílu do další tvorby.