Zamyšlení k novému roku - František Koukal

31.12.2011 08:22

"Narodili jsme se všichni jako bohatí, i když kolébka některých z nás byla ztlučena ze starých prken.

Narodili jsme se všichni bohatí, i když si nad mnohým jeho matka s otcem pro chudobu zaplakali.

Naše bohatství spočívá v našem mozku, v našich zdravých rukách, v kráse ušlechtilé duše člověka a v síle vůle chtít něco dokázat. Nejcennějším bohatstvím člověla je jeho zdraví a umění žít. Toto bohatství netvoří peníze, ale především si je tvoří každý člověk sám ve svém prostředí. Tvoří si je podle toho, jak hluboko nechá působiti tyto jevy na svoji duši a na svoje já. Znamená to jít životem s očima otevřenýma, vidět všechnu krásu, která nás s životem provází, znamená pracovat s láskou, umět v pravý čas odpočívat a těšiti se z docílených úspěchů. Znamená to především mít všechny lidi rád a mít srdce člověka."       František Koukal

(úryvek z knihy FRANTIŠEK KOUKAL - čestný občan města Znojma, fotografie z knihy - kamarádi, přátelé před 2. světovou válkou, heslo na vlajce osady Poslední stanice "Vždy s úsměvem").