Vzpomínka na Tomáše Garrigua Masaryka - narozen dne 7. března 1850 v Hodoníně

07.03.2012 10:20

Dnes si s úctou připomínáme narození našeho prvního československého prezidenta - "tatíčka Masaryka", kterého se lidé velmi vážili a měli ho ve velké oblibě. Snad právě proto, že vyrostl v chudých podmínkách, staral se celý svůj život o povznesení života chudých lidí, nabádal občany, aby žili ve vzájemné shodě a dbal  i o náboženskou snášenlivost. Byl skromný, pracovitý, mimořádně vzdělaný a velmi čestný člověk. Vždy se snažil hájit pravdu a nemlčet k nespravedlivosti. V roce 1895 vyšla jeho politicky zaměřená práce "Naše nynější krise", ze které Vám uvádíme krátkou ukázku toho, jak jednat, aby se nám žilo blaze:

"Starý systém je povalen - toho by neviděl jen slepý; běží teď o to, provádět nutnou národní organisaci a reorganisaci, s poznáním zásad a s plným vědomím - k tomu však, nemáme-li budoucnost ponechat náhodě a jejím osobám, je teď především potřeba veřejné diskuse. Blaze nám, že o našich životních potřebách můžeme a chceme jednat odkrytě, odkrytě nejen před světem, ale i před sebou samými. Jen tak náš národní život a jeho zájmy mohou se státi životem a zájmy světovými..." Tomáš Garrigue Masaryk