Pomoc bližnímu svému

19.01.2012 00:22

I kdybys stál na pokraji sil a jediná vůle ti zbyla, pomohl bych ti.      Goethe

Citlivě vnímáme, že současná doba teď není pro mnohé z nás jednoduchá. Kolem nás je čím dál tím více lidí, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Dostávají se, a často ne vlastní vinou, do těžkých životních situacích, ve kterých si sami nedokážou pomoci.

Dnes Vám připomínáme příběh Šimona, který je stálou vzpomínkou na Ježíše Krista, ukřižovaného za všechny nás hříšné na Golgotě. Na jeho trnité cestě mu pomáhal nést jeho těžký kříž právě Šimon a i na něm se tak naplnila Ježíšova slova: „Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.“ (Mt 25,40).

Mnohdy nám schází ochota nabídnout druhému pomoc, snažme se druhým pomáhat tak, abychom ulehčili jejich životní trápení i cestu. Se Šimonem máme mnoho společného. I my jsme povoláni k tomu, abychom nesli Kristův kříž. Povolává nás k tomu Ježíš sám slovy: "Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete pro své duše odpočinek.“ Nezavírejte prosím oči před trápením druhých, nebuďte k nim lhostejní, neboť cokoliv uděláte pro druhé, uděláte i sami pro sebe.