Poděkování k programu ke svátku sv. Mikuláše

08.12.2011 17:21

 

Děkujeme všem, kteří navštívili připravený duchovní program k svátku sv. Mikuláše a těm, kteří nám s ním vypomohli.

Tento program navštívilo přes 200 rodičů a prarodičů s dětmi na šesti duchovních zastaveních a modlili se s námi i za děti na tomto světě, která mají různá trápení. Symbolicky byla za tyto děti na každém duchovním místě zapálena svíce.

Pro radost návštěvníků zahrála a zazpívala děvčata v roli andílků z dětského hudebního souboru CARMINA CLARA, který vede Ludmila Piknerová na ZŠ JUDr. Mareše ve Znojmě.

Velké poděkování patří též všem dobrovolníkům, kteří se na celé akci podíleli, společnosti POMONA TĚŠETICE, která pro děti darovala tak, jako každý rok, jablíčka.

Děkujeme také panu děkanu Jindřichu Bartošovi za zapůjčení kostýmů pro anděle a Mikuláše, i bratrům Dominikánům. A celá akce by se nemohla uskutečnit také bez pomoci pana Hrachovského, který pravidelně přijíždí s ozdobenou bryčkou taženou koníky.

 

Ve Znojmě dne 7. prosince 2011

ASOCIACE-IUVENES-ZNOYEM, občanské sdružení

Antonín Barák, předseda