22. dubna - Den Země

20.04.2012 22:46

Bůh řekl: "Toto je znamení smlouvy, jež kladu mezi sebe a vás i každého živého tvora, který je s vámi, pro pokolení všech věků. Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem, a vody již nikdy nezpůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva. Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi." Řekl pak Bůh Noemu: "Toto je znamení smlouvy, kterou jsem ustavil mezi sebou a veškerým tvorstvem, které je na zemi."       Bible, kniha Genesis - kap. 9

Příroda není luxus, je to loď, na které se všichni plavíme. Když se potopí, je konec všemu. Údržba této lodi musí mít přednost.            Erazim Kohák

Přejme Matce Zemi, aby neslavila svůj svátek jen jedenkrát za rok, ale každý den. Příroda není samozřejmost, je jako vzácná květina, kterou je třeba hýčkat, opečovávat, vážit si jí a ne ji ničit svou nezodpovědností.
Prosíme, buďme na ni milí, vždyť jsme tu jen na malou chvíli, ať ji můžeme zachovat i pro ty, kteří po nás teprve přijdou ☺