Dobře je mi - na Znojemi

Dobře je mi - na Znojemi

Hudební autentická nahrávka nám připomíná období  s kulturním programem - pásmem stejného názvu Dobře je mi - na Znojemi z r. 1964. Toto hudební CD vychází v r. 2014 z rodinného archivu rodiny F. Koukala, s rodinným souhlasem. Tedy je to již 50 let od živého záznamu. Jde především o ohlédnutí se za obdobím tvorby našich předchůdců, kteří zanechali v kulturním poli nejednu tvůrčí šlépěj.  ASOCIACE opět vydává CD malonákladově, na podporu odkazu našich předků, aby se nezapomělo na kvalitu lidského počínání. Z tohoto programu vychází o rok později autor F. Koukal se Znojemským historickým vinobraním - programem.