Znojemský deník - 24. 11. 2012

24.11.2012 17:08

Ostatky předků uložili do společného hrobu

dobré ráno, znojemsko…

"Když jsem byl přítomen ukládání ostatků stovek našich předků v Louce, znovu jsem si velmi silně uvědomil, co znamená biblický výrok Pulvis es et in pulverem reverteris, tedy Prach jsi a v prach se obrátíš. Vůbec poprvé v životě jsem viděl hromadný hrob i práci hrobníka, který velmi pietně ostatky na hrob ukládal. Nešlo jen o lidské kosti a lebky, ale také skutečně o prach, o němž výrok hovoří a který po zemřelém člověku především po kremaci zbude. Podobný pohled nutí alespoň trochu přemýšlivého člověka k nezbytnému zamyšlení nad časem, který má k dispozici na tomto světě. A jestli není lépe, když si lidé dělají navzájem radost, místo zla."

Dalibor Krutiš, redaktor Znojemského deníku