Stromy žijí dál...

07.11.2012 21:47

V červnu a červenci jsme v kapli sv. Václava měli výstavu BŮH ČILI PŘÍRODA aneb REQUIEM ZA STROMY. Fotografie naší krásné znojemské přírody byly doplněny texty z knih moudrého pana profesora Erazima Koháka - filosofa a teologa, milovníka všeho živého i neživého. Velkým vzorem byl pro něho i Jan Ámos Komenský, jehož text z Výboru ze spisů o filosofii a přírodě jsme použili i při výstavě:

"Každá rostlina má svého ducha - nazývá se duchem životodárným nebo životním, který rozvíjí svoji sílu trojím způsobem - vyživováním, růstem a plozením.

Otázka: Proč, ulomí-li se list nebo větev nebo uřízne-li se dokonce kmen, duch neunikne, nýbrž zůstane na svém místě, vyrazí nový klíček a roste dál?

1. odpověď: Protože duch má vlastně pevné sídlo v kořenu, které neopouští, třebas by rána, kterou dostal, otevřela mu východ, ba obává se přerušení souvislosti natolik, že když cítí volný otvor a nebezpečí rozptýlení, shromáždí se a shlukne.

2. odpověď: Protože rána se hned zalije šťávou rostliny, která vnějším chladem tuhne, potáhne ránu jako korou a brání úplnému úniku ducha."