PROHLÍDKY KRÁLOVSKÉHO MĚSTA ZNOJMA S ŽIVÝM PRŮVODCEM

09.03.2018 03:21

Na požádání každý den, ráno od 9.00 hod. s živým průvodcem starým Znojmem jdem. 

Co oko ráčí viděti? Kláštery, kostely a staré stavby, aleje a parky.

A ucho slyšeti? Kus historie, příběhy místní ze starých náměstí a ulic, šumění stromů, řeky Dyje.

O ní také vyprávíme.

Kdo se chce zasmát, zpomalit ve shonu vlastní krok, dát si třeba i lok, může se přidat k nám.