Jan Amos Komenský

05.01.2012 21:26

Na tomto místě Vás postupně budeme seznamovat s osobnostmi výstavy HUMANITA A SVOBODA právě probíhající v Schillerově altánu.

Nejstarším z nich je Jan Amos Komenský: Má nám ještě v dnešní době co říct?

O velikosti a významu J. A. Komenského snad nikdo z nás nepochybuje. Již ve své době byl Komenský uznávaná osobnost, která měla světu co říct. Ale jak je to v dnešní době? Může nás ještě nějak zaujmout, nebo oslovit?

Předkládáme vám jeho „Mravoučné desatero“, které nejen hlásal, ale také sám dodržoval.

Posuďte sami, naši milí čtenáři, jak by nám bylo hezky na světě, kdybychom dle toho činili


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moudrému dej a bude ještě moudřejší, pouč spravedlivého a přibude mu znalostí.

Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.

Neboť skrze moudrost se rozhojní tvé dny, přibude ti let života.         (Bible, Přísloví 9,9-11)