Bůh čili příroda - výstava v kapli sv. Václava

07.06.2012 21:49

Pan profesor Erazim Kohák je člověk se srdíčkem na tom správném místě, kterého si velmi vážíme. K výstavě nám dal své požehnání a souhlas, abychom mohli doplnit fotografie naší nádherné znojemské přírody jeho moudrými myšlenkami z knih, které napsal.

  Víra v tom nejhlubším smyslu vychází z údivu úžasu nad zázrakem všeho stvoření. Vychází z užaslého uvědomění, že svět kolem nás i náš vlastní život v něm není náhodným shlukem a pohybem částic, že je to zjevená přítomnost Boží. Této přítomnosti Boží kolem nás si byl vědom i Spinoza, a proto řekl: „Bůh čili příroda - Deus sive natura“. ……a byl za to vyobcován z amsterodamské židovské synagogy.

Erazim Kohák  „Post scriptum: P s o v é“, 1992 ♥